Sosyal Sorumluluk

Ana Sayfa / Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti’ne ait veya Türkiye Cumhuriyeti’nce kabul edilmiş yasalara, uluslararası düzenleme ve standartlara uyulması zorunludur.

 

- Düzenli ve verimli çalışabilmek için alınan disiplin önlemleri, insan onuruna saygılı olmak zorundadır. Hakaret, şiddet, baskı, fiziksel ve sözlü taciz, saldırı gibi eylemlere kesinlikle göz yumulmaz.

 

- İşe alma, ücret, disiplin ve işten çıkarma konularında cinsiyet, ırk, din, yaş, sosyal ve etnik köken, bedensel engellilik, politik görüş ve kişisel özelliklere dayalı bir ayrımcılık yapılmaz.

 

- 16 yaşını doldurmamış ve ilköğretim eğitimini tamamlamamış çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.

 

- Çalışmaya zorlamak için çalışanlardan hiçbir şekilde teminat veya başka bir belge alınamaz.

 

- Yasal çalışma sürelerine uygunluk göstermek esastır. Kimse fazla çalışma yapmaya zorlanamaz.

 

- Çalışanların, işçi sendikalarına üye olma ve toplu pazarlık haklarını kullanmalarını engelleyici ve zorlaştırıcı davranışlarda bulunulamaz.

 

- Yasalarla belirlenmiş asgari ücret ve fazla mesai ücreti uygulanmaktadır. Sigorta primleri, düzenli olarak zamanında ödenmekte ve çalışanlardan yasal kesintiler dışında başka bir kesinti yapılmamaktadır.

 

- Temiz ve güvenli bir iş ortamı sağlanması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınımakta, bilgilendirmeler yapılmaktadır. Taşıma, depolama ve çalışma; güvenlik standartlarına uygun olarak ve koruyucu gereçler kullanılarak yapılmaktadır.

 

- Atık yönetimi ve sıvı atıkların arıtılması için uygulanan standart ve yöntemler, çevrenin korunması ve çevre güvenliği açısından maksimum yasal gerekleri karşılar.


- Mert Tekstil ve Konfeksiyon San.ve Tic. A.Ş., gerek kendi bünyesinde ve gerekse fason üretim yaptırdığı merkezlerde, çalışmalarını söz konusu sosyal sorumluluk politikasına uygun olarak yürütür. Bu hususları sıklıkla denetler veya denetletir, gerekli düzeltici önlemleri almalarını sağlar.